Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 12:21:35
Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng triển khai ba nhiệm vụ phát triển kinh tế
Việt Hương - 09/09/2021 10:08
 
Xác định cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Đà Nẵng quyết triển khai 3 nhiệm vụ cuối năm để khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Điểm sáng về nguồn vốn FDI

Trong đó, Thành phố xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện liên quan đến phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ đầu tiên nhằm cụ thể hóa thực hiện 3 đột phá chiến lược thông qua rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Một góc TP. Đà Nẵng hiện nay
Một góc TP. Đà Nẵng hiện nay

Về nhiệm vụ này, Đà Nẵng xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập và phát huy vai trò, vị trí trung tâm của TP. Đà Nẵng.

Qua đó, triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc thông qua tổ chức các diễn đàn đầu tư, các hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với các thị trường trọng điểm nước ngoài.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thời gian qua, Đà Nẵng đã liên tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án FDI. Đây là tín hiệu vui trong “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” mà Đà Nẵng chọn làm chủ đề của năm 2021.

8 tháng đầu năm, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 24 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 148,718 triệu USD. Thành phố này cũng ghi nhận 13 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 9,29 triệu USD, 35 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với giá trị 2,559 triệu USD.

Luỹ kế số dự án FDI trên địa bàn Thành phố là 910 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 3,863 tỷ USD.

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu kép, Thành phố thành lập và triển khai có hiệu quả hoạt động của 2 tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Khôi phục đà tăng trưởng

Với nhiệm vụ khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Thành phố xây dựng đề án đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm ít nhất 25% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp công nghệ thông tin chiếm ít nhất 10% GRDP thành phố. Đà Nẵng cũng xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030 để phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP trên 15%.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu, khôi phục và phát triển du lịch; nghiên cứu các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù và triển khai khôi phục thị trường quốc tế khi được Chính phủ cho phép hoạt động các đường bay thương mại quốc tế sau Covid-19 gắn với phát triển kinh tế ban đêm và du lịch đường thủy nội địa.

Đồng bộ nhiệm vụ văn hóa xã hội với phát triển kinh tế  nhằm tiếp tục thực hiện chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” giai đoạn 2021-2025 phù hợp tình hình; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các nội dung chương trình gắn với xây dựng văn minh đô thị…

Đà Nẵng triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Thành phố Đà Nẵng đã lập 66 điểm cho chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố này. Chiến dịch được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư