Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:34:52
Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua
 
Tuần qua, dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu bất động sản giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể cùng đà tăng tích cực của hai chỉ số. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, Nguồn: Internet.

DPM: FPTS khuyến nghị thêm vào

Bằng phương pháp định giá DCF, giá mục tiêu năm 2015 của DPM là 33.900 đồng/cp, cao hơn 15,3% so với giá hiện tại nên khuyến nghị THÊM đối với cổ phiếu này.

Tuần qua, DPM có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DPM tăng 200 đồng (+0,69%) từ 29.100 đồng/Cp lên 29.300 đồng/CP.

* DCM: FPTS khuyến nghị thêm vào

bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (DCF) chúng tôi đưa ra khuyến nghị THÊM đối với DCM với giá mục tiêu 14.100 đồng/cp.

Tuần qua, DCM có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 1 phiên tăng duy nhất vào đầu tuần ngày 8/6. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DCM tăng 200 đồng (+1,55%) từ 12.900 đồng/Cp lên 13.100 đồng/CP.

* SFG: FPTS khuyến nghị theo dõi

Với mức PE hiện tại của ngành 7,5 chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của SFG là 17.300 đồng/cp, do đó chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI với cổ phiếu này.

Tuần qua, SFG có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Do trong tuần, SFG đã thực hiện chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014 nên giá cổ phiếu đã điều chỉnh, vì vậy, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu này chỉ giảm 500 đồng (--3,14%) từ 15.900 đồng/Cp xuống 15.400 đồng/CP.

* LAS: FPTS khuyến nghị theo dõi

Với mức PE bình quân ngành là 7,5, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của LAS là 28.500 đồng/cp, do đó chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu này.

Tuần qua, LAS chỉ duy nhất 1 phiên đứng giá vào cuối tuần ngày 12/6 và có tới 4 phiên liên tiếp giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu LAS giảm 700 đồng (-2,5%) từ 28.000 đồng/Cp xuống 27.300 đồng/CP.

* PTB: BVSC khuyến nghị tích cực

PE forward khá hấp dẫn ở mức 5.4x – thấp hơn so với mức trung bình ngành 8.25x. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PTB với mức giá kỳ vọng 76.000 đồng/CP.

Tuần qua, PTB có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PTB tăng 100 đồng (+0,2%) từ 49.600 đồng/Cp lên 49.700 đồng/CP.

* EVE: Theo MBKE, PE của EVE tương đương trung bình ngành, ở mức 7,5 lần

Dựa trên kế hoạch 2015 thì EPS 2015 ước đạt 3.527 đồng/cp, tương đương PE 2015 ở mức 7,5 lần, tương đương trung bình ngành.

Tuần qua, EVE có 1 phiên tăng, 2 phiên đứng giá và 2 phiên giảm, trong đó phiên 10/6 giảm sàn. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu EVE giảm 700 đồng (-2,66%) từ 26.300 đồng/Cp xuống 25.600 đồng/CP.

* PVS: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào PVS quanh vùng giá hiện tại 27.5; Mục tiêu đầu tiên tại: 33.5 (+21,8%); Dừng lỗ tại: 25.0 (-9,1%).

Tuần qua, PVS chỉ có duy nhất 1 phiên đứng giá ngày 9/6 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVS tăng 2.000 đồng (+7,55%) từ 26.500 đồng/Cp lên 28.500 đồng/CP.

* PXI: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào PXI quanh vùng giá hiện tại 8.6; Mục tiêu đầu tiên tại: 9.9 (+15,1%); Dừng lỗ tại: 8.0 (-7,0%).

Tuần qua, PXI có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PXI tăng 200 đồng (+2,41%) từ 8.300 đồng/Cp lên 8.500 đồng/CP.

* DHG: SSI khuyến nghị mua vào; MBKE cho rằng PE khá thấp, ở mức 10 lần

Theo MBKE, DHG sẽ bắt đầu hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 0% cho nhà máy mới trong 4 năm tới 2015-2018. DHG đang giao dịch ở mức 10 lần PE 2015, tương đương mức bình quân ngành trong nước nhưng thấp hơn đáng kể so với mức 22 lần trung bình các thị trường dược phẩm mới nổi tại Châu Á (Emerging Asia).

SSI tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu ở mức giá mục tiêu 1 năm là 84.800 đồng/cổ phiếu tương ứng tăng 16,2% từ mức giá hiện tại.

Tuần qua, DHG có 2 phiên đứng giá và 3 phiên tăng liên tiếp đầu tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHG tăng 2.000 đồng (+2,78%) từ 72.000 đồng/Cp lên 74.000 đồng/CP.

* SJS: BVSC khuyến nghị mua vào

Với giả định hoàn thành kế hoạch 2015, PE fw 2015 của SJS đạt 8,3; mức khá hấp dẫn để đầu tư vào một cổ phiếu BĐS đang có chuyển biến trong hoạt động. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu SJS.

Tuần qua, SJS có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 11/6 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SJS tăng 1.700 đồng (+7,91%) từ 21.500 đồng/Cp lên 23.200 đồng/CP.

* REE: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào REE quanh vùng giá hiện tại 26.0 ; Mục tiêu đầu tiên tại: 28.5 (+9,6%); Dừng lỗ tại: 24.9 (-4,2%).

Tuần qua, REE có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu REE giảm 300 đồng (-1,15%) từ 26.000 đồng/Cp xuống 25.700 đồng/CP.

* PXS: FPTS khuyến nghị tích lũy

Mua tích lũy được đưa ra đối với PXS quanh mức giá 21. Giá tăng trên nền volume tăng dần sẽ là tín hiệu củng cố thêm cho quan điểm giá sẽ phục hồi về khu vực kháng cự lần lượt tại 25 và 29.

Tuần qua, PXS chỉ có duy nhất 1 phiên giảm ngày 11/6 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PXS tăng 3.000 đồng (+13,89%) từ 21.600 đồng/Cp lên 24.600 đồng/CP.

* CII: SSI khuyến nghị mua vào

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CII ở mức giá mục tiêu 1 năm là 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 20% so với mức giá hiện tại.

Tuần qua, CII có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CII giảm 500 đồng (-2,13%) từ 23.500 đồng/Cp xuống 23.000 đồng/CP.

3 kiến nghị để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Mức vốn hóa cả thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chỉ đạt 46 tỷ USD, chiếm khoảng 25% GDP, khó có thể hấp thụ được lượng vốn từ các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư