Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Ngày 9/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và triển khai kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Nội dung làm việc là về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Tỉnh ủy Quảng Trị đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, giai đoạn 2015- 2020; hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành nhiệm kỳ 2020- 2025; tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí các chức danh chủ chốt cấp huyện không là người địa phương.

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh Đề án sắp xếp 23 xã, thị trấn, gần 1.100 thôn, bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi hoàn thành sẽ giảm được 4 đơn vị hành chính cấp xã với 380 cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã và gần 370 thôn, bản, khu phố với hàng nghìn người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn. Đã hoàn thành việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, giảm được 10 phòng, 2 phó trưởng ban, 9 trưởng phòng và 13 phó trưởng phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Đoàn kiểm tra và Thường vụ các cấp ủy được kiểm tra cần làm rõ việc thực hiện và ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 gồm việc tuyên truyền Nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, nâng cao chất lượng các quy định về chống chạy chức, chạy quyền, việc sắp xếp bộ máy cấp thôn bản, ở các đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, thực hiện việc quản lý cán bộ do các ngành Trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như thuế, hải quan và quản lý thị trường, kho bạc nhà nước…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, việc đánh giá phải nghiêm túc, sáng tạo, thể hiện quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, có sản phẩm cụ thể và tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời có những kiến nghị cụ thể với Trung ương....

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Chi ủy và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh này.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tiến Nhất

Bình luận của bạn về bài viết...