Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Đồng Tháp tăng cường chỉ số đổi mới sáng tạo để cải thiện môi trường đầu tư
Huy Tự - 10/07/2024 11:31
 
Ngày 8/7, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND về Cải thiện Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tỉnh Đồng Tháp từ năm 2024, nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Mục tiêu của kế hoạch trên nhằm tiếp tục duy trì điểm số, thứ hạng của các chỉ số được đánh ở mức cao, khá và cải thiện, nâng cao điểm số, thứ hạng của các chỉ số được đánh mức trung bình, thấp; phấn đấu từ năm 2024, PII tỉnh Đồng Tháp đạt từ 40 điểm trở lên và duy trì thứ hạng thuộc một trong 3 tỉnh dẫn đầu vùng ĐBSCL.

Mục tiêu phấn đấu các chỉ số trụ cột của Đồng Tháp gồm: Trụ cột “Vốn con người và nghiên cứu, phát triển” đạt 30 điểm; trụ cột “Trình độ phát triển của thị trường” đạt 40 điểm; trụ cột “Trình độ phát triển của doanh nghiệp đạt 40 điểm; trụ cột “Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ” đạt 50 điểm.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham quan mô hình Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Đồng Tháp

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho từng nhóm trụ cột, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua tăng cường cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Kế hoạch, Báo cáo UBND tỉnh về kết quả đánh giá PII của tỉnh Đồng Tháp (thời gian báo cáo: một tháng sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chính thức kết quả đánh giá PII của 63 tỉnh/ thành phố).

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan thu thập, tổng hợp dữ liệu, tài liệu minh chứng phục vụ đánh giá Bộ Chỉ số để tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/7 hàng năm hoặc khi có yêu cầu.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan về vai trò và tầm quan trọng của PII trong việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; cách thức thu thập dữ liệu, thông tin đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ và cách thức tính toán PII của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm xây dựng Kế hoạch cải thiện, nâng cao PII có thể lồng ghép vào các kế hoạch cải thiện chỉ số PCI, PAX INDEX, PAPI,…).

Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (PII - Provincial Innovation Index) được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố vào tháng 3/2024, tỉnh Đồng Tháp đạt 38,32 điểm, đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 25 cả nước.

PII được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng với 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột theo nguyên lý của Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu - GII, bao gồm: Năm trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) gồm: Thể chế; Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Cơ sở hạ tầng; Trình độ phát triển của thị trường và Trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KHCN&ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội gồm: Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ và Tác động.
Nhiều cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Nhật Bản và tỉnh Đồng Tháp
Đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư, thương mại giữa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư