Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Ngân hàng Chính sách xã hội
Dư nợ tín dụng chính sách đạt 67% kế hoạch năm
H.A - 13/07/2018 11:22
 
Trong nửa đầu năm nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh khoản, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.

.
6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 33.998 tỷ đồng, giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 13.893 tỷ đồng, tăng 3.197 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 10.908 tỷ đồng, tăng 1.863 tỷ đồng; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 22.548 tỷ đồng, tăng 4.054 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (+5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện chỉ chiếm 0,81% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,42%.

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) so với năm 2017. 

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Với kết quả cụ thể kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, ngân sách nhà nước đã cấp bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội 4.142,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 7.100 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1.863 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến ngày 30/6/2018 đạt 10.908 tỷ đồng.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 33.998 tỷ đồng, tăng 2.756 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 137.000 lao động, trong đó, gần 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 10.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 840.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 14.600 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Nỗ lực cho mục tiêu phát triển bền vững

Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong 6 tháng đầu năm, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 được Chính phủ giao, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trương tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Thứ nhất, chủ động khai thác, huy động nguồn lực để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; chủ động xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho năm tiếp theo; tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, với trọng tâm là tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội .

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; nghiêm túc thực hiện lịch giao dịch tại xã; theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra tại các địa phương, kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả; thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Ngân hàng Chính sách xã hội cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt là những chính sách tín dụng mới, để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn, góp phần vào sự thành công chung của hệ thống.

Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư