Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 08:35:43
GELEX muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu
Thị Hồng - 21/12/2021 10:09
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, gói thứ nhất dùng để tăng quy mô vốn cho Tập đoàn với 10.000 trái phiếu riêng lẻ, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu.

Loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền này sẽ được phát hành trong 1 đợt, có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.

Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV).

.
Nhà máy Cadivi - công ty con của GELEX (Nguồn: GEX).

Gói trái phiếu riêng lẻ thứ 2 bao gồm 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền; được phát hành trong 1 đợt; có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.

Theo đó, tài sản đảm bảo cho 5.000 trái phiếu riêng lẻ của GELEX bao gồm một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HoSE: CAV) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện (HoSE: THI).

Dự kiến trong tháng 12/2021, GELEX sẽ thực hiện cả 2 gói phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên.

Đầu tháng 12, Tập đoàn này hoàn tất đợt phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành xấp xỉ 851,5 triệu cổ phần và vốn điều lệ của GELEX tăng lên 8.514 tỷ đồng.

GELEX phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:9
Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa thông báo phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư