Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 03 năm 2021, 05:16:42
Giáo sư Vũ Minh Giang nói về sự cạnh tranh giữa báo chí chính thống và mạng xã hội
Giáo sư Vũ Minh Giang cho rằng, báo chí chính thống phải tạo nên sự hấp dẫn bằng cách khắc phục dần cách tuyên truyền khô cứng, bắt nhịp hơn nữa với hơi thở của cuộc sống.
Chí Cường - 21/06/2020 09:29
Bình luận bài viết này