Gói thầu xây lắp công trình đơn giản xác định theo tiêu chí nào?
Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá gói thầu xây lắp công trình là đơn giản?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Lan Phượng - TP. Đà Nẵng đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có bản vẽ thiết kế được phê duyệt và có giá trị không quá 5 tỷ đồng được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

Tôi xin hỏi, gói thầu xây lắp công trình đơn giản là gì? Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá là đơn giản?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng thuộc trường hợp áp dụng chào hàng cạnh tranh.

Đối với trường hợp của bà Phượng, việc áp dụng chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu xây lắp thực hiện theo quy định nêu trên và việc xác định gói thầu đơn giản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, người có thẩm quyền trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...