Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội: Dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 507.746 tỷ đồng
Nhật Hạ - 30/10/2022 10:24
 
Tính đến 31/10/2022, dự kiến dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt 507.746 tỷ đồng, chiếm 19,08% tổng dư nợ các chương trình tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội cho biết, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/10/2022 ước đạt 2.876.250 tỷ đồng, tăng 11,24% so với 31/12/2021.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 14,33%, dư nợ trung và dài hạn tăng 9,29%; dư nợ VND tăng 12,32%, dư nợ ngoại tệ tăng 1,48% so với 31/12/2021.

Tính đến 31/10/2022, dự kiến dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt 507.746 tỷ đồng.

Cụ thể, đến 31/10/2022, dự kiến dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau: Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 240.317 tỷ đồng, chiếm 9,03%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 507.746 tỷ đồng, chiếm 19,08%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 137.560 tỷ đồng, chiếm 5,17%; 

Cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 63.325 tỷ đồng, chiếm 2,38%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 9.951 tỷ đồng, chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội đạt 12.851 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 550.398 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. 

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội 10 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. 

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/10/2022 ước đạt 4.584.883 tỷ đồng, tăng 7,85% so với 31/12/2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 8,18%, tiền gửi thanh toán tăng 8,04% so với 31/12/2021.

Trong tháng 10, lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của tổ chức tín dụng trên địa bàn có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,6 - 5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,6 - 8,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,8 - 8,3%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 8 - 9,5%/năm. 

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4,5%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Lãi suất huy động USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Dự kiến đến 31/10/2022, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố chiếm 1,89% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. 

Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Những tháng cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn vốn vay;..

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư