Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2021, 13:19:58
Hà Nội sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ chất lượng nước sinh hoạt
Thu Trang - 08/01/2020 15:13
 
Việc kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước.
1
Hà Nội sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ chất lượng nước sinh hoạt từ năm 2020

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, nội dung kiểm tra sẽ gồm công tác nội kiểm và kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tại các cơ sở cấp nước với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước; khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Đồng thời, Sở sẽ giám sát tình trạng vệ sinh nguồn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại hộ gia đình. Cụ thể, tối thiểu 20 hộ gia đình/xã, phường/tháng. Ngoài ra còn giám sát nguồn nước hộ gia đình tự khai thác tại các vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp đảm bảo sức khỏe người dân.

Theo kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành.

[Infographic] Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
Điều 9 và Điều 32 Luật Tài nguyên nước quy định trách niệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và các hành vi bị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư