Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội sửa đổi đăng ký cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất
Thanh Nga - 23/10/2018 08:20
 
Kể từ ngày 25/10/2018, Hà Nội sẽ áp dụng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại khu công nghệ cao, đất là cơ sở tôn giáo, hoặc một số đối tượng khác.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hình thức trên địa bàn thanh phố kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Thành phố sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung các điều, khoản “Điều 7: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người được Ban Quản lý Khu công nghệ cao giao đất, thuê đất trong khu công nghệ cao.

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 8 như sau: “f.3) Tổ chức sử dụng đất là cơ sở tôn giáo: Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Ban Tôn giáo về việc cơ sở tôn giáo được phép hoạt động”.

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 8 như sau:

“a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề đo đạc bản đồ để đo đạc, lập Bản đồ hiện trạng hoặc bản trích đo (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính); Lấy xác nhận về vị trí, ranh giới, tình trạng sử dựng đất không tranh chấp, khiếu kiện của UBND cấp xã nơi có đất.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận những nội dung nêu trên. Có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch và chỉ giới đường đỏ. Chi phí cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ do đơn vị sử dụng đất chi trả theo quy định.

Đối với đất trụ sở của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, trụ sở, doanh trại của đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chưa phải làm thủ tục này; Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, trong đó, quy định khi xây dựng đơn vị phải làm thủ tục về quy hoạch - kiến trúc.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm cung cấp thông tin và có ý kiến trả lời.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất, thực hiện thẩm định hồ sơ theo quy định; trình UBND Thành phố quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho phép tiếp tục sử dụng đất bằng hình thức giao đất, cho thuê đất.

Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian này không bao gồm thời gian trích lục bản đồ, trích đo địa chính, lấy ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và xác nhận của UBND cấp xã).

Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc phải có thông báo bổ sung (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn thực hiện thủ tục hành chính)”.

Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

Hà Nội thay áo mới cho 79 tuyến phố cổ
UBND quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện đồ án chỉnh trang, thiết kế lại các tuyến phố trong phố cổ, sẽ có 79 tuyến phố và 83 ô phố trong phố cổ Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư