Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Phương Linh - 28/06/2023 18:14
 
Mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng và quản lý của nhà nước được thực hiện hiệu quả và đồng bộ trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, trong văn kiện của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh trọng tâm công tác tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời nêu bật trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, thành tựu đã đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là: Những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. 

(Ảnh minh hoạ).

Tuyên truyền kết quả thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”,...

Đặc biệt, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tập trung tuyên truyền giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những kiến nghị, đề xuất về giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Thông qua công tác tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, cần có những hoạt động giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, lòng trung thành và dẫn dắt cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô hướng về mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ nhất, tổ chức các buổi tuyên truyền và cổ vũ công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng như: Tổ chức buổi hội thảo, diễn đàn hay buổi gặp gỡ để giới thiệu và trao đổi về các chính sách, quyết định của Đảng liên quan đến công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Thứ hai, tổ chức cuộc thi, chương trình văn nghệ, thể thao để tạo cơ hội cho mọi người thể hiện tình yêu và lòng trung thành đối với Đảng và Thủ đô. 

Thứ ba, sử dụng các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, radio, mạng xã hội, trang web để tuyên truyền, đăng tải các bài viết, video, hình ảnh về những thành tựu, hoạt động của đảng viên và cán bộ trong công cuộc này. 

Cuối cùng, cần tổ chức các hoạt động tình nguyện để tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tham gia các hoạt động tình nguyện như tặng quà cho người nghèo, giúp đỡ các em nhỏ khó khăn,...

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2023
Sáng 14/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội lần thứ V - năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư