Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 07:05:25
Hà Nội tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho giáo viên tại Australia
Hạnh Phúc - 30/11/2022 18:34
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên ngắn hạn tại nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND Thành phố Hà Nội quyết định giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm nay theo chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp".

Nội dung của các lớp này là bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy gồm: 4 chuyên đề bồi dưỡng; nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói.

Theo đó, sẽ có 10 lớp, mỗi lớp 20 học viên; 2 công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm công tác quản lý. Đa số học viên là nữ, người trẻ nhất sinh năm 1998, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1969.

Tính cả thời gian đi lại, các học viên sẽ có 14 ngày bồi dưỡng tại Trường Đại học Western Sydney, Australia, ngay trong tháng 12.

Kinh phí tổ chức bồi dưỡng trích từ nguồn dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết và quyết toán kinh phí tổ chức các lớp cũng như sử dụng kinh phí đúng nội dung, mức chi, chính sách, chế độ và quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác và báo cáo Sở về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư