Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020
Duy Hoàng - 13/07/2016 15:20
 
UBND TP. Hà Nội sẽ gửi kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2017 - 2020 đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/7.
lao động nông thôn (ảnh nguồn: Internet)
Lao động nông nghiệp ở các vùng ven đô ngày càng ít việc vì diện tích canh tác bị thu hẹp, cần phải được đào tạo để chuyển đổi nghề mới. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, các cơ quan trên có trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề nông nghiệp, giai đoạn 2011 - 2016. Rà soát cập nhật, xác định nhu cầu, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho giai đoạn 2017 - 2020 và hàng năm.

Về nội dung kế hoạch, Thành phố yêu cầu: Kết hợp nhu cầu đăng ký của người dân và nhu cầu lao động nằm trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các dự án phát triển sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương; giải pháp thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc làm cho lao động sau đào tạo; cân đối, bố trí đủ kinh phí thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách địa phương và các nguồn khác.

Không để 10 triệu hộ nông dân kiệt sức trong hội nhập
Khoảng 10 triệu hộ nông dân trong nước đang phải tự nỗ lực “chiến đấu” với nhiều thách thức trong thời gian tới khi Việt Nam hội nhập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư