Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Hải An tiếp tục tìm nguồn vốn để nhận bàn giao thêm 3 tàu
Duy Bắc - 28/02/2024 09:28
 
Vừa nhận thêm 1 tàu với trọng tải 1.800 TEU, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH - sàn HoSE) tiếp tục lên kế hoạch nhận thêm tàu mới để nâng trọng tải trong năm 2024.

Về định hướng trong năm 2024, Công ty Hải An cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, làm việc và thương thảo với các đối tác là các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài để thu xếp nguồn vốn cho các con tàu container đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024.

Trong đó, theo kế hoạch năm 2024, Công ty Hải An sẽ nhận thêm 3 tàu đóng mới

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, Công ty Hải An đã nhận bàn giao tàu container 1.800 TEU đóng mới đầu tiên tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Hải - Trung Quốc, tàu mang tên Haian Alfa, đây là tàu đầu tiên trong số bốn tàu đóng mới mà Công ty đã ký kết với Huanghai Shipbuilding.

Như vậy, sau khi nhận thêm tàu mới, tính tới cuối năm 2023, đội tàu của Công ty Hải An nâng lên 12 chiếc, sức chở gần 18.000 TEU.

Lợi nhuận Hải An tiếp tục giảm mạnh trong quý IV/2023 khi giá cước lao dốc

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 664,76 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 52,56 tỷ đồng, giảm 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục suy giảm từ 32%, về chỉ còn 17%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 58,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 157,73 tỷ đồng, về 113,15 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 84,2%, tương ứng giảm 36,94 tỷ đồng, về 6,94 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,7%, tương ứng giảm 28,16 tỷ đồng, về 24,31 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,3%, tương ứng tăng thêm 1,69 tỷ đồng, lên 33,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ, mặc dù lợi nhuận gộp lao dốc, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An còn hụt doanh thu tài chính, điều này dẫn tới lợi nhuận giảm tới 72,3%, về chỉ còn 52,56 tỷ đồng.

Lý giải kết quả kinh doanh lao dốc trong quý IV/2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết do giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Ngoài ra, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ kinh doanh từ công ty liên doanh Zim Hải An do Công ty mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2023.

Vẫn không thể hoàn thành kế hoạch dù đã điều chỉnh giảm kế hoạch

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 2.612,69 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 371,2 tỷ đồng, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trước đó, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã quyết định hạ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu về 2.668,77 tỷ đồng, giảm 9,8% so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, tương ứng giảm 291,2 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế quyết định giảm 18,7% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 92 tỷ đồng, về 400 tỷ đồng.

Như vậy, với việc hạ kế hoạch lợi nhuận về 400 tỷ đồng, kết thúc năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn không hoàn thành kế hoạch khi chỉ hoàn thành 92,8% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng thay vì hoàn thành 75,4% so với kế hoạch đầu năm lãi 492 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An tăng 6,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 319,7 tỷ đồng, lên 5.369,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 3.117,7 tỷ đồng, chiếm 58,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.005,2 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 317,9 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 42,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 237,7 tỷ đồng, về 317,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 26,5 tỷ đồng, lên 1.005,2 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 4,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,7 tỷ đồng, lên 1.386,8 tỷ đồng và chiếm 25,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 351,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.035,4 tỷ đồng.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An đón tàu HAIAN ALFA có sức chở 1.781 TEU
Chiều ngày 28/12, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã cổ phiếu là HAH) chính thức đón tàu mới mang tên “HAIAN ALFA”. Tàu HAIAN ALFA có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư