Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2020, 11:07:08
Hải Dương cần đổi mới theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thanh Sơn - Thu Lê - 26/10/2020 15:49
 
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng nay (26/10).

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương sáng nay 26/10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo
Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo

5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Hải Dương đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo Đảng và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của địa phương.

Hải Dương cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đạt và vượt kế hoạch 6/20 chỉ tiêu.

Đó là, tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ (theo giá năm 2010) đạt 8,1%/năm (mục tiêu từ 8 - 8,5%), cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc); thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD (đứng thứ 19 trong toàn quốc). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 83.375 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 63.826 tỷ đồng, đứng thứ 6 trong vùng đồng bằng sông Hồng, tăng bình quân 11,6%/năm.

Những kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua là hết sức có ý nghĩa, làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Trình bày báo cáo chính trị, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, bới phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đạt được mục tiêu này, Hải Dương xác định 3 khâu đột phá: Một là, Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. Hai là, Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Ba là, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội
Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Trên cơ sở các quy hoạch đó, Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

“Đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã gợi mở và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận. Về phát triển kinh tế, Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị bảo đảm phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Tỉnh Hải Dương cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Tỉnh cần tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của địa phương, liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh.

Về phát triển xã hội, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đại hội cũng cần chăm lo xây dựng con người Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nhân cách; về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, khát vọng phát triển; về trí tuệ, về thể chất.

Về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh cần tiếp tục quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đã có ngày làm việc đầu tiên Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu... và thông qua Chương trình Đại hội cũng như các nội dung liên quan. tại Đại hội lần này, nhân sự trình Đại hội tỉnh là 59 người, trong đó có 39 nhân sự đủ tuổi tái cử, nguồn nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh lần đầu là 20 người. Các đại biểu sẽ tiến hành bầu 52 nhân sự để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Số lượng ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII là 16 nhân sự. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/10.

Bước đột phá trong phát triển đô thị Hải Dương
Một trong những bước đột phá của tỉnh Hải Dương trong 5 năm gần đây là bộ mặt giao thông và đô thị ngày càng phát triển khang trang, hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư