Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:38:38
HDBank báo lãi 6.084 tỷ đồng trước thuế
T.V - 31/10/2021 20:28
 
HDBank (HDB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 6.084 tỷ đồng, đạt khoảng 83,5% kế hoạch cả năm nhờ tăng thu từ mảng dịch vụ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.300 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng 9,4% so cùng kỳ (đạt hơn 3.000 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng tăng 16,7% so cùng kỳ, đạt trên 10.137 tỷ đồng.

Lãi thuần từ dịch vụ đi ngang quý này khi mang về gần 329 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 1.186 tỷ đồng, tăng 88,6% so cùng kỳ.

Lãi thuần từ mảng chứng khoán kinh doanh trong quý III/2021 của HDBank đạt 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 17,2 tỷ đồng. Nhưng chứng khoán đầu tư của HDBank quý này ghi nhận lỗ 11,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 28,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế 3 quý đầu năm 2021, hai mảng chứng khoán kinh donah và chứng khoán đầu tư của HDBank ghi nhận mức tăng đột biến lần lượt là 117,7% và 283,2% so với cùng kỳ mang về 110,4 tỷ đồng và 440,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tổng cộng chỉ đạt 165 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ dịch vụ lũy kế 9 tháng đầu năm nay của HDBank cũng tăng tới 88,6% mang về hơn 1.186 tỷ đồng nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng khiêm tốn 17,5% sau 9 tháng và lãi thuần từ các hoạt động khác sụt giảm 36%.

9 tháng đầu năm 2021,HDBank tăng 16% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trích 1,318 tỷ đồng. 

Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 6.084 tỷ đồng, đạt khoảng 83,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,3% lên 1,4%.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của HDBank đạt 346.355 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ khách hàng tăng 7,4% lên 191.515 tỷ đồng; dự phòng rủi ro tăng 12%.

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm tăng 11,3% lên gần 194.429 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 7,7% lên 22.675 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn tăng 11,5% lên 170.577 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của HDBank chỉ tăng nhẹ từ 1.32% lên 1.4%.

HDBank triển khai phát hành cổ phiếu ESOP thu hút nhân tài
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa thông báo triển khai phát hành cổ phiếu cho người lao động theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư