Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 10:15:08
HNX tôn vinh các công ty niêm yết minh bạch
Chí Tín - 28/10/2016 17:12
 
Ngày 11/11 tới đây, trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt nhất trong công tác công bố thông tin và minh bạch năm 2015-2016.
Múc đích của HNX trong chấm điểm quản trị công ty nhằm giới thiệu thông lệ quản trị tốt đến các doanh nghiệp niêm yết
Múc đích của HNX trong chấm điểm quản trị công ty nhằm giới thiệu thông lệ quản trị tốt đến các doanh nghiệp niêm yết

Mục tiêu của chương trình năm nay nhằm đánh giá tổng quan về thực hành công bố thông tin và quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, thúc đẩy chất lượng công bố thông tin, và là tham chiếu cho các định hướng chính sách mới về quản trị công ty.

Đồng thời, thông qua chương trình HNX cũng có mục đích giới thiệu các tiêu chuẩn, xu hướng mới về quản trị công ty đến các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối tượng được đánh giá của chương trình là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX đến cuối tháng 3/2016, không tính những doanh nghiệp hủy niêm yết, tổng cộng có 344 doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 102 tiêu chí được chia theo các nguyên tắc cốt lõi của quản trị công ty không chỉ đánh giá tính tuân thủ mà còn đánh giá cả việc thực hiện theo thông lệ về quản trị công ty, sự tự nguyện công bố thông tin, cũng như đánh giá được chiều sâu của thông tin công bố.

Các nguồn dữ liệu sử dụng cho đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dựa trên các dữ liệu của năm tài chính 2015 mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là: trang thông tin điện tử của công ty, cổng thông tin điện tử HNX và các ấn phẩm phát hành bởi doanh nghiệp niêm yết.

Việc thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu sẽ do Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương (APIM), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm về đánh giá quản trị công ty, thực hiện.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, trên thang điểm 100%, điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm nay đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 2015. 

IFC hỗ trợ quỹ đầu tư VI Group công tác quản trị doanh nghiệp
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hỗ trợ Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VI Group) để cải thiện công tác quản trị của các công ty trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư