Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Quảng Nam
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm
Hoàng Anh - 16/09/2018 16:15
 
Từ năm 2018 đến năm 2020, tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư hơn 9 tỷ đồng thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”.

Trong buổi làm việc với các sở ngành về Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban Điều hành Đề án theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức định kỳ các cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Đề án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thống nhất phương án triển khai Đề án giai đoạn 2 (từ năm 2018-2020) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 9,4 tỷ đồng. Theo đó, sẽ chọn lựa 30 doanh nghiệp điển hình toàn diện tham gia giai đoạn 2; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn … 

Cảng Chu Lai của Quảng Nam.
Cảng Chu Lai của tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam cho thấy, từ năm 2012-2017,  Ban Điều hành Đề án đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn đánh giá chứng nhận phù hợp, ký hợp đồng khảo sát tình hình năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp. Đồng thời đã xem xét hỗ trợ 10 doanh nghiệp đánh giá chứng nhận 34 sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ 1 tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm Y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189…

Ngoài ra đã  triển khai hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp. Đề án cũng đã xem xét hỗ trợ 17 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 3 doanh nghiệp áp dụng VietGap, 2 doanh nghiệp áp dụng 4 lượt công cụ cải tiến theo Kaizen 5S; hỗ trợ 4 doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiểm môi trường…

Quảng Nam thu ngân sách hơn 15 nghìn tỷ đồng
Tính đến cuối tháng 8/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước khoảng 15.056 tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư