Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 04 năm 2021, 21:01:17
Quảng Nam sẽ phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử
Hoàng Anh - 10/09/2018 11:35
 
UBND tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ phê duyệt và ban hành tài liệu kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam 1.0 trong tháng 9/2018.

Trong cuộc họp nghe báo cáo về kiến trúc chính quyền điện từ tỉnh Quảng Nam mới đây,  ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng tổng hợp các ý kiến góp ý để chỉnh sửa phù hợp nhằm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và ban hành tài liệu kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam 1.0 trong tháng 9.2018.

 Tiếp đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xây dựng kế hoạch hằng năm đúng theo lộ trình; phối hợp cùng Sở Tài chính cần xem xét tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam sẽ được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Cụ thể: giai đoạn 2018 - 2020 sẽ xây dựng nền tảng chính quyền điện tử với các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, tại các sở, ban ngành, các đơn vị cấp huyện, xã. Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông văn bản 4 cấp. Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu, danh mục dùng chung; đào tạo công dân điện tử.

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi sẽ tiến đến phát triển toàn diện chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam với việc hoàn thiện các ứng dụng dùng chung cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực, kho dữ liệu báo cáo, thống kê. Xây dựng hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng …

Quảng Nam: Người có thu nhập 17 tỷ đồng từ Google đã nộp thuế
Ngày 7/9, ông Ngô Bốn- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết người được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) đã kê khai và nộp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư