Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 13:05:54
Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia để phát triển nhanh, bền vững
Thanh Huyền - 19/07/2022 20:44
 
Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.
Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 19/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Sau quá trình phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và trên cơ sở các nội dung của Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia đã báo cáo Chính phủ vào tháng 4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo Báo cáo hiện đang được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và xin ý kiến rộng rãi; tiến tới hoàn thành trong năm 2022 theo yêu cầu của Quốc hội. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đây là nhiệm vụ rất mới, chưa có tiền lệ. Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, với định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia. 

Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030 nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia một cách hợp lý dựa trên tiềm năng thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

“Nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia (bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời) một cách khoa học để tạo không gian phát triển đồng bộ; định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế hiệu quả”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang, Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch có tính chiến lược, tổng hợp và khái quát cao; đồng thời, bao quát nhiều ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Quy hoạch. 

Vì vậy, đòi hỏi phải có sự tham gia đầy đủ, sâu sắc của các ngành, lĩnh vực cũng như tham góp ý kiến của chuyên gia bên cạnh việc chủ động đúc rút kinh nghiệm, bài học quốc tế trong suốt quá trình triển khai lập quy hoạch.

Quy hoạch phải đáp ứng một số yêu cầu, mục tiêu quan trọng như: xác định, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tổng hợp của từng vùng, cả quốc gia; tổ chức phát triển kinh tế theo không gian vùng và liên kết vùng; phát hiện, tận dụng cơ hội để tăng tốc phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh của các vùng cũng như toàn lãnh thổ... 

Ông Trần Hồng Quang cho biết, Bộ đã chỉ đạo Viện (đơn vị tư vấn chính) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn chuyên ngành lập hợp phần của các bộ, ngành để thực hiện việc tích hợp các nội dung của các hợp phần vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng thời phát hiện, xử lý các chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột nảy sinh.

Cũng tại hội thảo, đại diện các chuyên gia, bộ, ngành đã đưa ra nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo theo chiều sâu, toàn diện và đổi mới hơn nữa.

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Tìm động lực mới, kiến tạo không gian phát triển đất nước
Việc xây dựng Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia cần được xác định là cơ hội quý để kiến tạo mô hình, phân bổ không gian phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư