Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 20:55:14
Hodeco bất ngờ “quay xe” muốn tạm dừng kế hoạch mua 3 triệu cổ phiếu quỹ
Duy Bắc - 24/07/2022 08:12
 
Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - HoSE) bất ngờ thông báo kế hoạch tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Lý do được Công ty đưa ra do hiện tại mức giá cổ phiếu đang giao dịch đã vượt qua mức giá mà HĐQT Công ty đề xuất.

Ngoài ra, căn cứ theo các quy định của luật chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan, việc mua lại cổ phiếu phải được đại hội cổ đông thông qua.

Trước đó, cuối tháng 6/2022, Hodeco thông báo kế hoạch dự kiến mua lại không quá 3 triệu cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bình ổn giá thị trường. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III/2022. Thời điểm thông báo, cổ phiếu HDC giao dịch vùng 39.950 đồng/cổ phiếu.

7,9% so với thời điểm ra tin muốn mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ (Nguồn: FireAnt).
Cổ phiếu HDC tăng 35,1% so với thời điểm ra tin muốn mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ (Nguồn: FireAnt).

Tuy nhiên, tính tới ngày 22/7, cổ phiếu HDC đang giao dịch vùng 43.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 35,1% so với thời điểm ra tin muốn mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ (đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/6, cổ phiếu HDC giao dịch vùng 31.960 đồng/cổ phiếu). Ngoài ra, nếu xét từ đỉnh ngày 5/4 đến 22/7, cổ phiếu HDC đã giảm 49% từ 84.000 đồng về 43.100 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Công ty công bố tài liệu Đại hội cổ đông với kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính công ty sẽ huy động tối thiểu 860 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Tuy nhiên, tới cuối tháng 4/2022, Hodeco bất ngờ thông báo hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 100.000 đồng.

Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu HDC đã lao dốc 49% từ đỉnh. Trong đó, Công ty đã hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Ngoài ra, khi cổ phiếu giảm sâu, Công ty thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đỡ giá. Tuy nhiên, khi cổ phiếu mới hồi phục nhờ tin hỗ trợ mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu bật tăng 35,1% từ ngày ra tin, Công ty lại bất ngờ “quay xe” dừng kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 399,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,05 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,1% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 41,3% về còn 39,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 37,19 tỷ đồng lên 159,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 75,7%, tương ứng tăng thêm 7,34 tỷ đồng lên 17,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 0,91 tỷ đồng lên 15,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty hoàn thành 22,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hodeco (HDC) muốn phát hành riêng lẻ 2.100 tỷ đồng mở rộng quỹ đất
HĐQT Hodeco dự trình kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu, huy động nguồn vốn để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư