Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 08:20:51
Hồi âm về 5 phó vụ trưởng khối Quốc hội được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV
An Nguyên - 16/04/2021 18:23
 
Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu giải thích 5 trường hợp phó vụ trưởng ở các cơ quan Quốc hội được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV.
.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo tại Hội nghị (Ảnh GH)

Theo quy định, người ứng cử làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách ở Trung ương phải kinh qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng, giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, vậy tại sao danh sách ứng viên có một số trường hợp mới là phó vụ trưởng.

Băn khoăn này đã được đặt ra từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Sáng 16/4, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu đã hồi âm vấn đề nêu trên.

Bà Thanh cho biết, theo quy định người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách ở Trung ương phải đáp ứng một trong các trường hợp sau đây: Đã kinh qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng, giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; đã được quy hoạch làm ĐBQH chuyên trách.

Đối với một số trường hợp phó vụ trưởng và tương đương đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trở lên, có triển vọng phát triển, được quy hoạch là ĐBQH chuyên trách mà lĩnh vực đó cần có ĐBQH, Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xin phép quyết định đảm bảo đúng quy định.

Ngày 20/1/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn số 36 hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó quy định với một số lĩnh vực cần thiết phải có cơ cấu ĐBQH, nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu, thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đúng quy định.

Đối với nhân sự ĐBQH chuyên trách tại các cơ quan Trung ương, các cơ quan được phân bổ ĐBQH đã tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng các quy định và các hướng dẫn. Đối với các nhân sự ứng cử ĐBQH chuyên trách ở Trung ương thực hiện các quy định về công tác cán bộ và nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chủ trương tăng các ĐBQH chuyên trách từ 35% lên 40%.

Theo bà Thanh, các cơ quan của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã thực hiện quy trình nhân sự đảm bảo khách quan, thận trọng, rà soát các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, trình độ để giới thiệu ứng cử, đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan của Quốc hội, trong đó có một số nhân sự giữ chức vụ phó vụ trưởng và tương đương.

Để đảm bảo khách quan, thận trọng theo đúng yêu cầu của Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội đã có công văn số 2178 gửi Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi về chủ trương giới thiệu nhân sự ứng của ĐBQH chuyên trách khoá XV với các nhân sự đang giữ chức vụ phó vụ trưởng và tương đương.

Ngày 28/2/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 50 nhất trí với ý kiến của Đảng Đoàn Quốc hội. Trên cơ sở nhất trí của Ban Tổ chức Trung ương, tập thể Đảng đoàn Quốc hội đã thảo luận, đánh giá kỹ từng trường hợp, nhất trí giới thiệu các nhân sự phó vụ trưởng và tương đương tham gia ứng cử ĐBQH chuyên trách.

Trưởng ban Công tác đại biểu khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội qua rà soát nhận thấy các phó vụ trưởng và tương đương được giới thiệu là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản có năng lực chuyên môn sâu nổi trội, nhiều kinh nghiệm về xây dựng pháp luật công tác giám sát, tham mưu quyết định những vấn đề quan trọng, có uy tín, triển vọng phát triển, đã được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách từ năm 2018, được các Ủy ban của Quốc hội giới thiệu với số phiếu tín nhiệm cao để làm đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các Ủy ban.

"Có đồng chí đã làm thư ký hai nhiệm kỳ, trong điều kiện các đồng chí lãnh đạo Quốc hội phụ trách nhiều lĩnh vực công tác quan trọng theo chức năng thẩm quyền của Quốc hội về lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, khối lượng công việc rất lớn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đều cơ bản không sử dụng trợ lý cho thấy khả năng đáp ứng nhiệm vụ, sự nỗ lực của các đồng chí thư ký trong công tác tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội"- bà Thanh giải thích.

Vẫn theo bà Thanh, theo hướng dẫn số 36 ngày 27/1/2005 của Ban Tổ chức Trung ương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, các Phó chủ tịch Quốc hội được hưởng phụ cấp 0,9 tương đương với Vụ trưởng thuộc Tổng cục và Giám đốc Sở. Do đó, các ứng viên nói trên đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ, vụ trưởng và tương đương để đảm bảo thực hiện thống nhất đồng bộ trong hệ thống chính trị. Văn phòng Quốc hội và đang chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương về chế độ, chính sách đối với đội ngũ trợ lý thư ký lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

5 trường hợp phó vụ trưởng ở khối Quốc hội được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

1. Ông Trịnh Xuân An, Phó vụ trưởng Vụ hoạt động giám sát, thư ký Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, được giới thiệu ứng cử Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XV.

2. Ông Cao Mạnh Linh, Phó vụ trưởng, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được giới thiệu ứng cử Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV.

3. Ông Lê Thanh Hoàng, hàm vụ phó, Vụ Pháp luật, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội, đang tiếp tục làm thư ký cho Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XV.

4. Ông Nguyễn Thành Chung, hàm vụ phó, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách, thư ký Phó chủ tịch Quốc hội, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên - nhi đồng, Văn phòng Quốc hội, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XV.

17/18 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngoài Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, 17/18 ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư