Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 20:12:26
Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi THPT, dự kiến công bố điểm chậm nhất ngày 24/7
D.Ngân - 06/07/2022 10:26
 
Hôm nay, 1.002.432 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7/2022.

Bên cạnh đó, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022. Được biết năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. 

Caption ảnh

Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi; 

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đến ngày 13/5/2022 số thí sinh đăng ký dự thi đạt hơn một triệu thí sinh.

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2243 Điểm thi với 42.293 phòng thi. 

Tính tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hiện tại thí sinh đăng ký dự thi thuận lợi, chính xác. 

Hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định và việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, thuận lợi đối với các đối tượng thí sinh, đảm bảo số liệu thi chính xác. 

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 05 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. 

Các địa phương còn lại được Ban Chỉ đạo kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi được các lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện liên tục, xuyên suốt từ ngày 24/6 đến ngày 5/7/2022. 

Thông qua hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, hội đồng thi thực hiện nghiêm túc Quy chế, quy định; đảm bảo an toàn, bảo mật; 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phục vụ kỳ thi hiệu quả; quan trọng nhất là đảm bảo các thí sinh được tạo mọi điều kiện để tham gia kỳ thi có chất lượng cao nhất. 

Một số vấn đề còn hạn chế, thiếu sót của một số Hội đồng thi đã được Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Đoàn kiểm tra của Bộ nhắc nhở, đề nghị điều chỉnh phù hợp, theo đúng quy định. 

Về đề thi, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. 

Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. 

Các sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao đề thi tại địa phương. 

[Infographic] Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7/2022. Trước đó 1 ngày (6/7/2022), các thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư