Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 11:24:53
[Infographic] Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
ĐT (Theo TTXVN) - 03/06/2019 19:37
 
Chúng ta không thể loại trừ thiên tai mà chỉ có khả năng hạn chế và tìm các biện pháp thích ứng để giảm nhẹ thiệt hại. Qua đó, lợi dụng, né tránh, tiến tới khắc phục và từng bước chinh phục thiên tai nhằm bảo vệ và phát triển sản xuất, đời sống.
[Infographic] Một ngôi nhà khai thác năng lượng tái tạo như thế nào?
Một ngôi nhà có thể khai thác được nhiều nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió và lòng đất… để tự sản xuất ra năng lượng xanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư