Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 22:41:07
[Infographic] Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng
ĐT (Theo TTXVN) - 21/10/2019 08:20
 
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp-dịch vụ, ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.
[Infographic] Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất toàn diện,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư