Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 22:03:31
[Infographic] Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
ĐT (Theo TTXVN) - 20/10/2019 19:23
 
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất toàn diện, nền tảng, tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, đưa nông nghiệp-nông thôn Việt Nam lên một thế và lực mới.
[Infographic] 10 năm xây dựng nông thôn mới Giao thông nông thôn về đích trước hạn
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, việc phát triển giao thông nông thôn đạt kết quả...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư