Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 16:35:14
[Infographic] 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
ĐT (Theo TTXVN) - 19/10/2019 19:19
 
Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 35,3% so với cuối năm 2015 (là thời điểm tổng kết giai đoạn 1) và hoàn thành vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao
[Infographic] Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng
Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX), khu vực kinh tế tập thể,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư