[Infographic] Những lợi ích khi sử dụng hoá đơn điện tử
Từ 1/11/2018, các doanh nghiệp, người nộp thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...