[Infographic] Nông dân Việt Nam thi đua xây dựng nông thôn mới
Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức trọng thể trong 3 ngày từ 11 đến 13/12/2018.
ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...