Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 07:45:33
[Infographic] Nghị quyết "tam nông" tạo đà phát triển nông nghiệp bền vững
ĐT (Theo TTXVN) - 29/11/2018 06:46
 
Sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008), nông nghiệp, nông dân và nông thôn của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

 

Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về phát triển nông nghiệp, nông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư