Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sáng nay, 21/11/2018, Ban tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã họp báo, thông tin chính thức về sự kiện này, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/11 tới đây.

Theo ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong 2 ngày 26-27 sẽ bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước tổng kết Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với quy mô 500 đại biểu đầu cầu Hà Nội và 50-100 đại biểu tại các đầu cầu mổi tỉnh, thành phố; 3 hội thảo quốc tế, quy mô 250 đại biểu; triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các Bộ, ngành, địa phương, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Trong hơn 4 giờ, chương trình sẽ diễn ra với 3 vấn đề chính là: Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tham luận về thành tựu, thực trạng đến từ đại biểu cấp cao của các tỉnh có nền nông nghiệp tiêu biểu…

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các Hội thảo: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Hội thảo thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và Hội thảo Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày 27/11/2018 sẽ khai mạc Triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Cụ thể, Triển lãm thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn,  là dẫn chứng thiết thực nhằm cụ thể hoá và quảng bá những thành tựu đã đạt được 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông.

Với quy mô hơn 100 gian hàng có nội dung hướng đến mô hình phát triển, sản phẩm tiêu biểu, công nghệ khoa học và các dịch vụ tín dụng. Triển lãm được chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 bao gồm các gian hàng về thành tựu và mô hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn văn minh, hiện đại của các bộ ngành, hội trung ương và các địa phương tiêu biểu.

Khu vực 2 giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng của cả nước sẽ được trưng bày trong gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khu vực 3 sẽ là nơi kết nối những công nghệ và dịch vụ phát triển nông nghiệp bao gồm các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vĩ mô tiêu biểu; các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp khoa học - công nghệ phục vụ nông nghiệp; trường đại học tiêu biểu; một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up) trong nông nghiệp.

Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng.

Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả đột phá.

Cụ thể, tái cơ cấu nông nghiệp đã đảm bảo vững chắc an ninh nông nghiệp quốc gia, với tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản tăng lên 26,25%/năm 2017; tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng lên mức 27,2% năm 2017; năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao.

Xuất khẩu ngày càng tăng với một số nông sản đã tiến đến việc khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, như lúa gạo, cao su, cà phê, điều, tôm, trái cây nhiệt đới, góp phần tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp năm 2017 đạt 2,66%, quy mô GDP cả ngành tăng gấp 1,25% lần năm 2008.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng được nhiều sự ủng hộ, với 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thô mới, trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp được đẩy mạnh, tạo ra 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ 13,7%, tăng 5,5% so với 2008

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...