[Infographic] Sản xuất thông minh: Xu thế tất yếu của cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo nên cuộc cải cách đáng kể về công nghệ sản xuất. Trong đó, sản xuất thông minh đang phát triển rầm rộ và trở thành một xu thế tất yếu.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...