[Infographic] Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với Vạn vật kết nối Internet (IoT) và dữ liệu lớn (Big data), là những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...