[Infographic] Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 6,1 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2/2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...