Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 06 năm 2021, 21:04:20
Khơi thông nguồn vốn phục vụ “Tam nông” góp phần đẩy lùi tín dụng đen
T.N - 13/05/2021 16:53
 
Tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiềm ẩn không ít rủi ro nhưng Agribank luôn nỗ lực đa dạng kênh dẫn vốn đến địa bàn “Tam nông”, mang nguồn vốn tín dụng đến người dân.

Ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”

Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính đến cuối năm 2020, Agribank đã cung ứng 1,6 triệu tỷ đồng nguồn vốn cho nền kinh tế, trong đó dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 50% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.

Mỗi năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Agribank đang triển khai hiệu quả một số chương trình tín dụng chính sách và 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Agribank đã hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với 61 huyện nghèo với doanh số cho vay trên 13.000 tỷ đồng; cho vay theo Quyết định 63, 65, 68 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp với doanh số gần 15.000 tỷ đồng; cho vay tái canh cây cà phê với doanh số trên 1.300 tỷ đồng; cho vay chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 với doanh số trên 6.000 tỷ đồng… 

Đối với cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank triển khai cho vay đến 100% số xã trên toàn quốc với dư nợ đạt gần 600 ngàn tỷ đồng, trong đó trên 50% nguồn vốn cho vay xây dựng nông thôn mới để đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực; gần 35% nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ thương mại; trên 15% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Nguồn vốn Ngân hàng tiếp cận tận tay người dân, không để tín dụng đen có “đất” sống

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa”, từ cuối năm 2017, Agribank tiên phong triển khai Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng nhằm mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy lùi nạn tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng - Cách làm sáng tạo của Agribank đưa nguồn vốn, dịch vụ ngân hàng đến vùng sâu, vùng xa

Đến nay, Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank đã thực hiện hơn 15.000 phiên giao dịch, phục vụ hơn 1,4 triệu lượt khách hàng tại địa bàn 454 xã trên cả nước; thực hiện giải ngân 5.679 tỷ đồng, thu nợ 6.208 tỷ đồng, huy động tiết kiệm 3.416 tỷ đồng, và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác.  

Ngoài ra, Agribank còn phát triển hình thức cho vay qua tổ nhóm để chuyển tải nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Đến nay, Agribank triển khai trên 68.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên, dư nợ cho vay đạt trên 174.000 tỷ đồng.

Bằng việc kết hợp Điểm giao dịch lưu động với cho vay qua tổ vay vốn, Agribank đã khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư cho “Tam nông”. Tính đến tháng 3/2021, doanh số cho vay chương trình đạt gần 30.000 tỷ đồng với 500.000 hộ gia đình, cá nhân được bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hợp pháp và cấp thiết, nâng cao đời sống của người dân.

Gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và các dịch vụ thanh toán văn minh 

Đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, góp phần hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen, đơn giản hóa các khoản tiêu dùng nhỏ lẻ, đồng thời gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, Agribank triển khai Đề án phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Với lợi thế về chính sách hỗ trợ ưu đãi, thủ tục đơn giản, linh hoạt, đến nay, hạn mức thấu chi đã cấp là trên 1.756 tỷ đồng với 266.853 thẻ và gần 2.530 thiết bị POS được lắp đặt mới.

Trong thời gian tới, Agribank vẫn lấy “Tam nông” làm trong tâm, là địa bàn chiến lược trong quá trình phát triển. Agribank cam kết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp của người dân để phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển sản phẩm dịch vụ, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dấu ấn Agribank trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank tự hào cùng ngành ngân hàng có những đóng góp tích cực đối với quá trình đổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư