Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 12:06:28
Kiên Giang cần 600 tỷ đồng phục vụ nuôi trồng thủy sản
Huy Thịnh - 06/05/2015 17:14
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng - Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang với nguồn ngân sách đầu tư gần 600 tỷ đổng.

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trông thủy sản vùng Vàm Răng - Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành. Thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2016 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

 

 

Phó củ tịch Mai Văn Huỳnh cho biết, mục tiêu đầu tư của dự án gồm: xây dựng hệ thống cấp nước mặn đảm bảo nguồn nước phù hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, gia tăng giá trị, phát triển bền vững theo nội dung đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình hành động của ngành thủy lợi đã được Chính phủ phê duyệt.

"Dự án này còn góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng nông nghiệp kém hiệu quả. Đặc biệt, dự án sẽ tận dụng được các vùng đất nông nghiệp nhiễm mặn có năng suất lúa thấp, qua đó giảm được áp lực khai thác hải sản ven bờ, tạo điều kiện phục hồi nguồn lợi hải sản ven bờ vốn đã bị kiệt quệ do khai thác quá mức, đồng thời thúc đẩy nghề nuôi tôm tại Kiên Giang phát triển theo hướng bền vững, an toàn và hiệu quả kinh tế cao", ông Huỳnh nói.

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung: Ấp ủ hoài bão lớn
Với tổng giá trị đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nuôi tôm giống thẻ chân trắng, Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (huyện Tuy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư