Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2022, 11:06:08
Kiến nghị trách nhiệm xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả
Nguyễn Lê - 28/09/2022 21:21
 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt lưu ý các giải pháp khắc phục với các dự án chậm tiến độ, dự án vi phạm, đầu tư không hiệu quả, dự án BT, BOT sau giám sát.
.
Phiên họp thứ 15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” .

Đây là nội dung đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 15 (tháng 9/2022).

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và hoàn thành nhiệm vụ do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Chất lượng cuộc giám sát đạt yêu cầu đề ra. Các nội dung nhận định, đánh giá có tính thực tiễn, có căn cứ khoa học lý luận, bám sát mục tiêu, quan điểm, phạm vi, đề cương giám sát. Các giải pháp, kiến nghị, đề xuất rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, bảo đảm tính khả thi. Nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết được Chính phủ, các bộ, ngành tham gia ý kiến và cơ bản thống nhất.

Để hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết sau giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bổ sung, đánh giá sâu sắc hơn những ưu điểm, thành tựu đạt được, dẫn chứng các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương làm tốt. Đồng thời nhận diện rõ những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế.

Đoàn giám sát cũng được giao bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu, kết quả giám sát. Như, danh mục dự án vi phạm quy định, gồm: dự án đầu tư không hiệu quả; dự án treo; dự án chậm tiến độ; dự án BOT, BT có vướng mắc.

Đất nông, lâm trường đến nay chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích; đất đã giao nhưng không thu tiền sử dụng đất; đất nông nghiệp để hoang hóa,…

Qua đó đề xuất, kiến nghị rõ ràng, cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ đối tượng, rõ thời gian, thời hạn hoàn thành bảo đảm tính khả thi và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan dân cử, Chính phủ, các bộ, ngành.

Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt lưu ý các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các dự án chậm tiến độ, dự án vi phạm, đầu tư không hiệu quả, dự án BT, BOT; diện tích đất nông, lâm trường, nông nghiệp để hoang hoá; Kiến nghị trách nhiệm xử lý các tồn tại, hạn chế này, nhất là các dự án đầu tư không hiệu quả gây thất thoát, lãng phí.

Với Dự thảo Nghị quyết sau giám sát, theo Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội, cần quy định cụ thể trách nhiệm, thời hạn thực hiện, hoàn thành để tạo bước chuyển biến rõ rệt, căn bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dự thảo cũng cần lưu ý nhấn mạnh nội dung Quốc hội phát động cuộc vận động trong cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sâu rộng tới tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Hằng năm, Chính phủ tổ chức phong trào thi đua, ban hành chương trình hành động, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai trên toàn quốc việc thực hiện để tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung tiếp theo cần lưu ý tại Dự thảo nghị quyết là cần nêu rõ đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hằng năm. Mỗi năm tập trung một chủ đề lớn, các nội dung trọng tâm, trọng điểm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Quốc hội thảo luận và quyết định.

Định kỳ hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề này, trong đó làm rõ kết quả thực hiện kiến nghị giám sát; trách nhiệm xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ; dự án đầu tư không hiệu quả; dự án BOT, BT có vướng mắc; đất nông, lâm trường cả nước chưa sử dụng; sử dụng không đúng mục đích; đất đã giao nhưng không thu tiền sử dụng đất; đất nông nghiệp để hoang hóa,...

Chủ tịch Quốc hội: Vừa được chọn để giám sát, quy hoạch đã có chuyển biến rất mạnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu ví dụ trên khi phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư