Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2020, 00:14:50
Lập Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh
Hà Nguyễn - 16/07/2019 22:51
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TIN LIÊN QUAN
.
.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng sẽ bao gồm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và một số chuyên gia về quy hoạch. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực của Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Concept tuyệt đẹp của Hyundai
HND-9 được hãng sản xuất giới thiệu tại triển lãm ôtô Seoul và là một trong những ngôi sao của sự kiện này với phong cách hiện đại hòa trộn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư