Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 07 năm 2022, 16:16:28
LAS đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu năm 2015
Kỳ Thành - 29/07/2015 09:52
 
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2015 với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
LAS đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận năm 2015
LAS đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận năm 2015

Trong quý II/2015, doanh thu thuần của LAS đạt 1.479,56 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 254 tỷ đồng, tăng 8% so với quý II năm ngoái (235 tỷ đồng).

Trong các loại sản phẩm mà LAS đang phân phối là lân, NPK, Axit và các sản phẩm khác, doanh thu từ phân phối NPK đạt 1.069 tỷ đồng, chiếm 75% tỷ trọng doanh thu. Lợi nhuận thu được từ mặt hàng này là 208 tỷ đồng, chiếm 81% lợi nhuận gộp của công ty.

Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt gần 1,6 tỷ đồng, bằng 40% doanh thu tài chính thu quý II năm ngoái (3,9 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí tài chính quý II/2015 ở mức 7,3 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ (3,7 tỷ đồng).

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 128,2 tỷ đồng, giảm được 22% so với cùng kỳ năm ngoái (163,4 tỷ đồng). Do đó, mặc dù doanh thu chỉ tăng 9,3% nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 120 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ (72 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý II/2015 của LAS đạt 96,6 tỷ đồng, tăng 63% so với quý II/2014 (59,2 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của LAS đã đạt 2.846,97 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 222,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 173,54 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 2.230 đồng/cổ phần. Như vậy, LAS đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm 2015. LAS cũng dự kiến sẽ chia cổ tức tỷ lệ thấp nhất là 20% cho năm 2015.

Tính đến cuối quý II/2015, giá trị hàng tồn kho của công ty đã giảm 370 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng thành phẩm giảm đến 400 tỷ đồng; Giá trị nguyên liệu, vật liệu tăng xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Trong khoản mục Tài sản dở dang dài hạn, đáng chú ý có khoản Tài sản dở dang dài hạn khác được ghi nhận 20,37 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có khoản mục này.

Liệu Lân Văn Điển có “nung chảy” sàn chứng khoán?
Ngày 23/6 tới, gần 29 triệu cổ phiếu VAF của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VADFCO) sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư