Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 10:35:59
Lễ ra mắt Trung tâm điều hành thử nghiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chí Cường - 22/05/2020 13:42
Sự kiện khai trương Trung tâm Điều hành khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, phù hợp với xu thế, góp phần nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo để đưa ra quyết sách nhanh và đúng.
Bình luận bài viết này