LG đặt mục tiêu không phát thải khí carbon
Tập đoàn LG đặt mục tiêu giảm lượng khí phát thải carbon xuống bằng 0 trong thời gian tới.
Cơ chế phát triển sạch (CDM) được hình thành vào năm 1997 theo Nghị định thư Kyoto cho phép các dự án ở các nước đang phát triển thực hiện giảm phát thải khí nhà kính có thể bán các tín chỉ phát thải cho các nước phát triển.

Theo đó, LG sẽ tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả hiện đại với mục tiêu giảm lượng khí phát thải carbon xuống bằng 0 trong tương lai.

Mục tiêu trước mắt LG sẽ cắt giảm 1/2 lượng phát thải khí carbon ra môi trường xuống còn 960.000 tấn vào năm 2030 so với con số 1,9 triệu tấn đã thải ra trong năm 2017.

Bên cạnh đó, LG sẽ tiếp tục tham gia cơ chế phát triển sạch (CDM) để đẩy nhanh quá trình giảm phát thải.

Trước đó, LG đã giành được hạn ngạch 340.000 tấn phát thải carbon thông qua các dự án CDM trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018 theo Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

Minh Hải

Bình luận của bạn về bài viết...