Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Lịch sự kiện đáng chú ý ngày 16-17/5
- 16/05/2013 09:49
 
Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2013 và nhận cổ tức năm 2012
TIN LIÊN QUAN

* CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013;

+ Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Chỉnh sửa điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu;

+ Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (nếu có);

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

* CTCP tập đoàn Hoa Sen (HSG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt của NĐTC 2011-2012 (Điều 6 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/03/2013).

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 20/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Hoa Sen Group (Số 9 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P.Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/06/2013. Khi đến thực hiện thủ tục vui lòng mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/Hộ chiếu/giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

* CTCP Cao Su Thống Nhất (TNC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 3/6/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Thống Nhất – số 256 đường 27/4 phường Phước Hưng – TP. Bà Rịa – Vũng Tàu vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 3/6/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

* CTCP Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam (MIH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/6/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012;

+ Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán 2013;

+ Và các vấn đề khác.

* CTCP Bia Thanh Hoá (THB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012;

- Tỷ lệ thực hiện: 17% (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng);

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/6/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/6/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2013

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2012 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 31/5/2013.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Phòng kế toán - Công ty CP phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: (84-61) 3817742, fax: (84-61) 3817768

* CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2012;

- Tỷ lệ thực hiện 50% (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng);

- Thời gian thực hiện: Ngày 6/6/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (Số 15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06 tháng 6 năm 2013. Khi tới nhận, cổ đông cần xuất trình Giấy CMND. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

* CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt;

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);

- Thời gian thực hiện: 13/6/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/6/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

* CTCP Sông Đà 9.06 (S96- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/6/2013;

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 1 Nhà G10 Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

+ Và các vấn đề khác liên quan.

* CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/5/2013 đến 12h ngày 10/6/2013.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - Tầng 6, tòa nhà Ocean, số 1 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến).

* CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (500 đồng/ cổ phần).

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (500 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán: 31/5/2013

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 1 trong 2 địa điểm sau:

Địa điểm 1: Văn phòng thương mại Công ty SBT. Địa chỉ: Lầu 1, số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Địa điểm 2: Trụ sở CTCP Bourbon Tây Ninh. Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2012, kế hoạch năm 2013 và các nội dung có liên quan khác.

* CTCP Mai Linh Miền Trung (MNC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

2. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/7/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung - Số 92 – đường 2/9 – quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng từ ngày 30/07/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền;

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng);

- Thời gian thực hiện : 31/5/2013;

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/05/2013.

* CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức bằng tiền năm 2012

- Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 31/5/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/5/2013.

* Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 6,85%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 685 đồng)

- Thời gian thực hiện : 4/6/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM từ ngày 4/6/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

* CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2013

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Thời hạn thực hiện: Ngày 6/6/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/06/2013 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư