Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 06 năm 2023, 02:01:43
 
[Live] Diễn đàn Chuyển đổi số "Nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn"
Diễn đàn Chuyển đổi số "Nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn" diễn ra ngày 21/03/2023 tại Hà Nội, Diễn đàn tập trung phân tích chặng đường chuyển đổi số hậu Covid-19, tìm hiểu về những câu chuyện chuyển đổi số trong các lĩnh sản xuất, ngân hàng và thương mại điện tử, tầm quan trọng của 5G đối với giai đoạn chuyển đổi số tiếp theo, những chính sách sắp tới của chính phủ, bài học từ các nước, cũng như đóng góp của doanh nghiệp trong nỗ lực này.
ĐT - 21/03/2023 08:25
Bình luận bài viết này