Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2022, 07:52:57
Loại hơn 470 dự án thủy điện nhỏ khỏi quy hoạch
Thế Hải - 05/11/2019 11:05
 
Bộ Công Thương cho biết, đến nay, công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo Nghị quyết 62/2013/QH13 của Quốc hội.
Bộ Công Thương đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 08 Dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang, 471 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện.
Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 08 dự án thủy điện bậc thang, 471 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện trong giai đoạn 2012-2018.

Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương cho biết, đến nay, công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo Nghị quyết 62 của Quốc hội.

Kết quả rà soát liên tục qua 7 năm liên tục (từ 2012-2018), Bộ Công Thương đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 08 dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang, 471 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, ngành điện hiện đã vận hành phát điện 74 công trình (15.386,1 MW); đang thi công xây dựng 24 dự án (1.604,5 MW); đang nghiên cứu đầu tư 18 dự án (1.758,5 MW); có 3 dự án (128 MW) chưa nghiên cứu đầu tư.

Đối với 2 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (480 MW) và Ialy mở rộng (360 MW) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư.

Sau khi tổ chức thẩm định hồ sơ TKCS các DATĐ nêu trên theo quy định, Bộ Công Thương đã có các Văn bản số 2611/BCT-ĐL ngày 16 tháng 4 năm 2019 và Số 2610/BCT-ĐL ngày 16 tháng 4 năm 2019 thông báo kết quả thẩm định TKCS các Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và Ialy mở rộng để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

Đối với quy hoạch thủy điện nhỏ, đến nay đã vận hành phát điện 290 công trình (2.995,36 MW); đang thi công xây dựng 138 dự án (1.793,2 MW); đang nghiên cứu đầu tư 299 dự án (3.296,6 MW); chưa nghiên cứu đầu tư 67 dự án (412,2 MW).

Bộ Công Thương cho biết, để tiếp tục thực hiện NQ62 của Quốc hội, Nghị quyết 11 của Chính phủ; để triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII) theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện rà soát các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch trên địa bàn do tỉnh quản lý.

Công tác rà soát tập trung vào việc đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành của Chủ đầu tư về quản lý an toàn đập, phương án trồng rừng thay thế, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, quy trình vận hành hồ chứa, Giấy phép khai thác nước mặt, Giấy phép hoạt động điện lực và các yêu cầu khác về môi trường; Đánh giá về công tác quản lý đầu tư, quản lý chất lượng công trình, việc thực hiện các yêu cầu về môi trường, tái định cư… của Chủ đầu tư; Các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng; Các dự án cần tiếp tục rà soát về hiệu quả kinh tế, về môi trường - xã hội, diện tích chiếm đất lớn...; Các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Các dự án thuộc diện phải điều chỉnh quy hoạch; Các dự án tiếp tục đề nghị loại khỏi quy hoạch.

Bộ cũng rà soát tiềm năng phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, thống kê danh mục các dự án thủy điện đủ tiêu chí để đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII. Trong đó, nêu rõ giai đoạn dự kiến đầu tư xây dựng đối với dự án (giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và sau 2030) đảm bảo đồng bộ với tiến độ xây dựng hệ thống truyền tải điện trong khu vực.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức 03 Đoàn công tác để kiểm tra, làm việc với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Lào Cai và Yên Bái về tình hình triển khai thực hiện NQ62 của Quốc hội và NQ11 của Chính phủ, đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn trong vận hành và xây dựng trước mùa mưa lũ năm 2019 đối với một số nhà máy, công trình đang xây dựng trên địa bàn các tỉnh nêu trên.

Như vậy, xét chung trong hệ thống điện quốc gia, các Dự án thủy điện đang vận hành chiếm tỷ trọng khoảng 40% về công suất lắp đặt và khoảng 37% về điện năng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng.

16 hồ chứa thủy điện có dung tích dành cho phát điện thấp hơn 10%
Theo EVN, tính đến thời điểm này, vẫn còn tổng cộng 16 hồ chứa thủy điện có dung tích hữu ích dành cho phát điện thấp hơn 10%, đặc biệt có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư