Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 19:01:50
Long Hậu trì hoãn nộp Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022 sang tháng 12/2022
Duy Bắc - 21/09/2022 07:25
 
Công ty cổ phần Long Hậu (mã LHG – sàn HoSE) giải trình chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Long Hậu cho biết do thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 nên không kịp phát hành báo cáo soát xét bán niên năm 2022 theo đúng thời gian quy định. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 vào tháng 12/2022.

Được biết, Long Hậu đã ký hợp đồng ngày 15/7/2022 với Công ty PwC Việt Nam về việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Cổ phiếu LHG bị cắt margin do chậm nộp Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022

Trước đó, ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Long Hậu chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Ngày 8/9, HoSE thông báo đưa cổ phiếu LHG vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Lý do được HoSE đưa ra là CTCP Long Hậu chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Tới ngày 16/09, HoSE quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu vào diện cảnh báo từ ngày 22/09/2022.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Lợi nhuận quý II/2022 giảm 81,3% về 40,85 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét, trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Được biết, cổ phiếu Long Hậu niêm yết trên sàn từ năm 2010 và kể từ năm 2010 tới nay, chưa năm nào biên lợi nhuận gộp giảm xuống mức thấp 24,8% như quý II/2022. Trong đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất năm 2019 khi đạt mức 35,64%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 80,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 242,78 tỷ đồng về 57,93 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 35,5%, tương ứng tăng thêm 2,54 tỷ đồng lên 9,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 11,8%, tương ứng giảm 0,47 tỷ đồng về 3,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59,7%, tương ứng giảm 20,21 tỷ đồng về 13,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm 65,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 321,4 tỷ đồng về 172,5 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Long Hậu cho biết, Công ty chỉ còn đất công nghiệp thương phẩm tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (khai thác từ năm 2019) và kinh doanh dự kiến đến năm 2025 với quỹ đất còn lại khá hạn chế. Trong khi các dự án Khu công nghiệp mới gồm Long Hậu mở rộng (giai đoạn 2) và dự án Khu công nghiệp An Định kế hoạch dự kiến đến năm 2024 mới có đất thương phẩm đưa vào kinh doanh, vì vậy Công ty đang và sẽ thiếu hụt quỹ đất mới cho thuê từ nay tới năm 2024.

Do đó, từ năm 2022, Long Hậu sẽ phải tập trung toàn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thủ tục pháp lý của các dự án để sớm triển khai xây dựng, bổ sung quỹ đất kinh doanh cho các năm tới.

Kế hoạch trọng tâm, đối với đất khu công nghiệp, khai thác một khu công nghiệp mới từ năm 2024, tìm kiếm quỹ đất bổ sung vào diện tích 500 ha; đối với đất dân cư – tái định cư, khai thác từ năm 2024. Trong đó, một số dự án, sản phẩm mới như Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90 ha; Khu công nghiệp An Định – Vĩnh Long với diện tích 200 ha; KDC –TĐC Long Hậu 3 với diện tích 19 ha …

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 186,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 453 tỷ đồng, tức giảm 266,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 141,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 23,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Long Hậu tăng 3% so với đầu năm lên 3.003,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.261,1 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; tồn kho đạt 620,5 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 444,7 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 308 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu LHG tăng 50 đồng lên 31.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu Long Hậu bị cắt margin do không nộp Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022
Ngày 8/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu CTCP Long Hậu (mã LHG - sàn HoSE) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư