Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 20:17:33
MB chào bán một số khoản nợ khách hàng cá nhân
P.V - 05/01/2019 15:59
 
Hiện nay, MB đang có nhu cầu bán 14 khoản nợ Khách hàng cá nhân đang phát sinh nợ xấu tại MB với tổng dư nợ 69.876.068.379 VNĐ trong đó 32.478.976.310 đồng nợ gốc và 37.397.092.069 đồng nợ lãi.
TIN LIÊN QUAN

THƯ CHÀO BÁN KHOẢN NỢ

Kính gửi: Các tổ chức mua nợ

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, MB đang có nhu cầu bán 14 khoản nợ Khách hàng cá nhân đang phát sinh nợ xấu tại MB với tổng dư nợ69,876,068,379 VNĐ trong đó 32,478,976,310 đồng nợ gốc và 37,397,092,069 đồng nợ lãi (Số liệu tạm tính đến ngày 25/12/2018). Khoản vay có Tài sản đảm bảo. (Xem phụ lục danh sách khách hàng cá nhân bán nợ).

Với mục đích giúp MB sớm xử lý dứt điểm khoản nợ xấu, bằng văn bản này MB kính đề nghị Quý Công ty xem xét mua lại các khoản nợ khách hàng các nhân nêu trên tại MB theo phương thức đàm phán, thỏa thuận trên cơ sở giá trị thị trường đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật:

Đầu mối liên hệ Ngân hàng TMCP Quân Đội: Phòng Quản lý nợ xấu (SĐT: 024.62777222/máy lẻ 2744).

MB rất mong sớm nhận được sự phản hồi và hợp tác của Quý Công ty. 

PHỤ LỤC DANH SÁCH KHÁCH  HÀNG CÁ NHÂN BÁN NỢ
STT Mã KH Tên KH CN cấp I  Tổng nợ gốc   Tổng nợ lãi  TSĐB
1 1199862 KH cá nhân Ba Dinh         2,455,814,091         2,403,096,283 Có TSĐB
2 1097957 KH cá nhân Ba Dinh         3,425,000,000         5,186,987,440 Có TSĐB
3 1286717 KH cá nhân Thanh Xuan(TX)         1,312,500,000         1,730,736,697 Có TSĐB
4 137563 KH cá nhân Ba Dinh         1,528,900,000         1,683,691,808 Có TSĐB
5 1284081 KH cá nhân Hoan Kiem(HK)         3,800,200,000         4,590,746,800 Có TSĐB
6 1106716 KH cá nhân Ba Dinh            513,200,000            756,577,908 Có TSĐB
7 845201 KH cá nhân Thanh Xuan(TX)         3,349,048,524         4,088,792,476 Có TSĐB
8 2606296 KH cá nhân So Giao Dich 1         1,500,000,000            541,725,223 Có TSĐB
9 2883397 KH cá nhân My Dinh(MD)            702,604,000            198,543,757 Có TSĐB
10 44063 KH cá nhân So Giao Dich 1         1,488,500,000         2,160,354,340 Có TSĐB
11 1164030 KH cá nhân Sai Gon         5,577,753,740         7,640,501,150 Có TSĐB
12 1193260 KH cá nhân Ba Dinh         1,868,215,955         1,833,542,573 Có TSĐB
13 1647716 KH cá nhân So Giao Dich 1         3,256,940,000         1,780,151,954 Có TSĐB
14 643932 KH cá nhân My Dinh(MD         1,700,300,000         2,801,643,660 Có TSĐB

      
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư