Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Mua, bán cổ phần không được thanh toán bằng tiền mặt
Thùy Liên - 06/06/2013 06:45
 
NHNN vừa công bố Dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt của NHNN (lần 2). Theo đó, trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt.
TIN LIÊN QUAN
Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi cho vay lẫn nhau

Cụ thể, đối với giao dịch tài chính của doanh nghiệp, trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt.

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Đối với các khoản giao dịch tài chính khác các doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

Đây là quy định mới được bổ sung, theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cho rằng, cần nghiên cứu quy định các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phiếu, dự án, vay và cho vay của doanh nghiệp với các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác (không phải là tổ chức tín dụng) có giá trị 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Vì đối tượng là các doanh nghiệp có hạch toán (ghi chép) các giao dịch thanh toán và đều có tài khoản thanh toán. Do đó, dựa trên những chứng từ đã phát sinh cơ quan chức năng (Cơ quan Thuế, Kiểm toán…) có thể quản lý, làm cơ sở tính thuế và kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp.

Đối với giao dịch chứng khoán, Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Các tổ chức không thanh toán bằng tiền mặt với nhau trong các giao dịch mua bán chứng khoán chưa qua Sở giao dịch chứng khoán. Các tổ chức không thanh toán bằng tiền mặt với cá nhân trong những giao dịch mua bán chứng khoán chưa qua Sở giao dịch chứng khoán vượt hạn mức theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thực tế hiện nay, đối với các giao dịch thanh toán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán phần lớn đều đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng (người tham gia giao dịch chứng khoán phải mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch); Đồng thời xuất phát từ việc các tổ chức đều có tài khoản thanh toán, các giao dịch chứng khoán chủ yếu diễn ra ở những thành phố, khu vực có hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng để quy định khoản 2 Điều này. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định có thêm Khoản 3, đây là quy định mở để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể khi điều kiện cho phép.

Về quy định rút tiền mặt với giá trị lớn, dự thảo Nghị định cơ bản giữ nguyên với quy định cũ. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước được thỏa thuận với khách hàng về việc rút tiền mặt với giá trị lớn và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư