Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 00:27:02
Năm 2023, Hà Nội có 113.662 biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội
Hồng Minh - 09/12/2022 10:56
 
Chiều 8/12, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023, Hà Nội giao biên chế cho các cơ quan của Thành phố, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế; Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội đặc thù phạm vi Thành phố và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế; 

Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan hành chính là 1.079 chỉ tiêu; Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi Thành phố và các quận, huyện, thị xã là 10.415 chỉ tiêu; 

Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi Thành phốvà các quận, huyện, thị xã là 8.293 chỉ tiêu.

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày tờ trình, trong đó nêu nguyên tắc phân bổ biên chế: Đối với biên chế công chức, Thành phố tạm thời giữ nguyên biên chế các đơn vị, chưa thực hiện cắt giảm cơ học để các đơn vị có biên chế tuyển dụng công chức thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ (trừ các đơn vị có nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền). 

Đồng thời, Thành phố thực hiện điều hòa biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở rà soát khối lượng công việc sau khi thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ Quản lý Nhà nước và thủ tục hành chính.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội cũng thống nhất với với nội dung Tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2023 của Thànhphố Hà Nội. 

Trong đó, đối với biên chế công chức, chưa thực hiện trong năm 2023 việc cắt giảm cơ học theo tỷ lệ giảm biên chế công chức theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, song có sự điều hòa tăng, giảm biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chịu sự tác động của thực hiện quy định phân cấp, ủy quyền mới, hoặc được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới, hoặc có khối lượng công việc lớn, phức tạp...

Đối với biên chế viên chức, thực hiện cắt giảm biên chế trên cơ sở kết quả giảm theo kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ tài chính và giảm theo tỷ lệ ở tất cả các đơn vị song có điều chỉnh giữa các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ để đảm bảo cuối năm 2026 đạt chỉ tiêu giảm 10% Trung ương giao là thể hiện tính chủ động, linh hoạt, phù hợp điều kiện, khả năng thực hiện nhiệm vụ chính trị thực tế của Thànhphố Hà Nội và của các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Việc giữ nguyên chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và giữ nguyên chỉ tiêu kí hợp đồng làm công tác bảo vệ tại các cơ quan hành chính là phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư