Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 10 năm 2021, 00:55:20
Ngân hàng Bản Việt phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP tăng vốn lên trên 3.300 tỷ đồng
Vân Linh - 26/02/2021 17:09
 
Ngân hàng TMCP Bản Việt vừa thông báo về việc phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ phát hành là 0,0473%.

Đợt phát hành đã được bắt đầu từ ngày 8/2 và sẽ kéo dài tới ngày 17/3 tới. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng lên 3.321 tỷ đồng.

Việc phát hành lần này nằm trong giai đoạn 1 của kế hoạch tăng vốn được cổ đông ngân hàng thông qua trong đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) hồi tháng 8/2020.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 26/8/2020, Ngân hàng Bản Việt cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.077 tỷ đồng.

Cụ thể, Viet Capital Bank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021 theo giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, Viet Capital Bank muốn tăng vốn tối đa 502,3 tỷ đồng lên 3.673 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng sẽ phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9% theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 352,3 tỷ đồng; phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 tăng vốn từ phát hành hơn 40,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ dự kiến 11% với tổng giá trị phát hành hơn 404 tỷ đồng.

Sau khi huy động vốn thành công, Viet Capital Bank dự kiến dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Và 500 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay dài hạn; phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Viet Capital Bank đạt 61.102 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cuối năm 2019. Trong đó, dự nợ cho vay khách hàng tăng 17,2% với 39.833 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 17,5% đạt 41.373 tỷ đồng.

Đồng thời, khối lượng giấy tờ có giá lưu hành của ngân hàng cũng tăng gấp hơn 2 lần lên 5.223 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt tăng vốn thêm gần 1.000 tỷ đồng
Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán BVB) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư